Tag: तुझ्याशी थोडा वेळ

Tuzyashi Bolale Tar Divas Chaan Jato

तुझ्याशी थोडा वेळ
जरी बोलले ना,
तरी माझा पूर्ण दिवस
छान जातो…