Tag: तुझ्याशिवाय माझ्या जीवनात कुणी नसावे

Tuzyashivay Jivnaat Kuni Nasave

Tuzyashivay Jivnaat Kuni Nasave Image

तुझ्याशिवाय माझ्या जीवनात कुणी नसावे,
मी स्वतःला हरवुन जाईन तुझ्यात,
एवढे तुझे माझ्यावर प्रेम असावे…

Share Dost App