Tag: तुझ्यानंतर ह्या जगातील दुसरी मुलगी जिच्यावर

Tujhyanantar Mi Jichyavar Prem Karen

तुझ्यानंतर ह्या जगातील दुसरी मुलगी जिच्यावर मी जीवापाड प्रेम करेन….. ती आपली मुलगी असेल…