Tag: तुझे जाणे आयुष्यातून खरंच नाही परवडले

Tujhe Jane Ayushyatun Kharach Nahi Parvadale

Image

तुझे जाणे आयुष्यातून खरंच नाही परवडले,
अजूनही तुझ्या आठवणींनी मला नाही सोडले…

Share Dost App