Tag: तुझी स्वप्नं बघायला

Tujhyashivay Dusre Kunich Nahi

Tujhyashivay Dusre Kunich Nahi

तुझी स्वप्नं बघायला,
रात्र पुरत नाही…
आजमावून तर बघ,
माझ्या हृदयात,
तुझ्याशिवाय दुसरं कुणीच नाही…