Tag: तुझी स्वप्नं बघायला

Tujhyashivay Dusre Kunich Nahi

Tujhyashivay Dusre Kunich Nahi PREM CHAROLI MARATHI Image

तुझी स्वप्नं बघायला,
रात्र पुरत नाही…
आजमावून तर बघ,
माझ्या हृदयात,
तुझ्याशिवाय दुसरं कुणीच नाही…

Share Dost App