Tag: तुझी वाट पाहतांना दिवस संपतात

Vaat Tujhi Paahtana

LOVE SMS MARATHI Image

तुझी वाट पाहतांना दिवस संपतात,
पण माझं वाट पाहणं संपत नाही…