Tag: तुझी माझी भेट कदाचित

Tu Kadhi Bhetshil Punha

Tu Kadhi Bhetshil Punha PREM CHAROLI MARATHI Image

तुझी माझी भेट कदाचित,
घडत राहील पुन्हा पुन्हा..
पण प्रश्न प्रश्नच राहतोय,
तू कधी भेटशील पुन्हा…?

Share Dost App