Tag: तुझी प्रत्येक ‪आठवण‬ या ‎ह्रदयाशी‬ खास आहे

Tu Aahes Hrudayat Mhanun

तुझी प्रत्येक ‪आठवण‬ या ‎ह्रदयाशी‬ खास आहे..
तु‬ आहेस ‪‎ह्रदयात‬, म्हणूनच चालू हा ‪श्वास‬ आहे..!