Tag: तुझी नजरच अशी कातिल आहे ना

Tula Pahun Konihi Premat Padel

LOVE SMS MARATHI Image

तुझी नजरच अशी कातिल आहे ना,
कोणीही लगेच प्रेमात पडेल…