Tag: तुझी आठवण येणार नाही असे कधीच होऊ शकणार नाही.

Aathvan Love Status In Marathi

तुझी आठवण येणार नाही
असे कधीच होऊ शकणार नाही.
कारण मी तुझ्याशिवाय कुणावर..
प्रेमच केलंच नाही…