Tag: तुझा राग ही तुझ्याच सारखा गोड आहे

Tujha Rag Tujhyach Sarkha God Aahe

तुझा राग ही तुझ्याच सारखा गोड आहे,
म्हणूनच तर माझ्या मनाची तुझ्याकडे ओढ आहे…

Share Dost App