Tag: तुझं हे एक बरं असतं

Thodishi Radtes

तुझं हे एक बरं असतं,
थोडंसं रडतेस..
बाकी सारं काही
माझ्यावर सोडतेस…