Tag: तुझं लग्न झालं आहे

Tu Dusaryashi Lagn Karne He Paap Ahe

BREAK UP SMS MARATHI Image

“तुझं लग्न झालं आहे”
“तरी”
“मला तुझी आठवण येणं”
“पाप असेल”
“तर”
“तुझं माझ्यावर प्रेम असतांना
“तु दुसऱ्याशी लग्न करणं”
“हे देखील पापच आहे”