Tag: तिची तक्रार आहे कि मी प्रत्येक मुलीकडे बघून हसतो

Pratyek Muli Madhe Mala Tichach Chehra Disto

तिची तक्रार आहे कि, मी प्रत्येक मुलीकडे बघून हसतो…
पण कसं सांगू तिला कि, प्रत्येक मुलीमध्ये मला तिचाच चेहरा दिसतो…

Share Dost App