Tag: ट्रेन मध्ये गावाकडील बाई लहान

Huggies Baby Joke Marathi

FUNNY SMS MARATHI Image

ट्रेन मध्ये गावाकडील बाई लहान
बाळाचे लंगोट बदलत असते.
शहरी बाई: हग्गीस नाही का?
गावाकडील बाई: नाही, फक्त मूतीस…