Tag: टाळ वाजे मृदूंग वाजे वाजे हरीची वीणा

Mukhane Vitthal Vitthal Mhana

GOOD MORNING SMS MARATHI Image

टाळ वाजे, मृदूंग वाजे,
वाजे हरीची वीणा..
माउली – तुकोबा निघाले पंढरपूरा,
मुखाने विठ्ठल विठ्ठल म्हणा…
सुप्रभात!