Tag: झेंडूची फुले केशरी केशरी

Vijayadashmichi Rit Hi Nyari

Vijayadashmichi Rit Hi Nyari DASARA SMS MARATHI Image

झेंडूची फुले केशरी केशरी,
वळणावळणाचे तोरण दारी,
गेरूचा रंग करडा तपकिरी,
आनंदे अंगणी रांगोळी नाचरी,
कृतकृत्याचा कलश रुपेरी,
विजयादशमीची रीत हि न्यारी…

Share Dost App