Tag: ज्या व्यक्तीसोबत आपली

Avadtya Vyaktipasun Dur Jane Kathin Aste

BREAK UP SMS MARATHI Image

ज्या व्यक्तीसोबत आपली
“आयुष्यभर”
रहाण्याची “इच्छा” असते,
त्या व्यक्तीपासून,
दुर जाणे खुप कठीण असते…