Tag: ज्या व्यक्तीला आपल्याशी मनापासून बोलावसं वाटतं.

Tya Vyaktila Kadhich Durlaksh Karu Naka

Tya Vyaktila Kadhich Durlaksh Karu Naka Image

ज्या व्यक्तीला आपल्याशी मनापासून
बोलावसं वाटतं.
त्या व्यक्तीला कधीच दुर्लक्ष..
करू नका…