Tag: ज्या लोकांचा स्वभाव आवश्यकतेपेक्षा

Jyancha Svabhav Jast Sadha-Saral Asto

Jyancha Svabhav Jast Sadha-Saral Asto Image

ज्या लोकांचा स्वभाव आवश्यकतेपेक्षा,
जास्त साधा-सरळ, आणि सहज असतो,
त्यांना आयुष्यात अडचणींचा सामना करावा लागतो…
धूर्त आणि लोभी लोक यांच्या स्वभावाचा गैरफायदा घेऊ शकतात.
अशा लोकांना दुर्बल समजले जाते.
अनावश्यक स्वरुपात या लोकांना प्रताडना सहन करावी लागते.

Share Dost App