Tag: जो व्यक्ती खूप भांडणे करूनही तुम्हाला मनवायची क्षमता ठेवतो.

Toch Tumchya Var Jivapad Prem Karto

जो व्यक्ती खूप भांडणे करूनही
तुम्हाला मनवायची क्षमता ठेवतो.
समजून जा कि तोच व्यक्ती,
तुमच्यापेक्षा तुमच्यावर जीवापाड प्रेम करतो…

Share Dost App