Tag: जे जोडले जाते ते नाते

Ji Nirantar Rahte Ti Maitri

FRIENDSHIP SMS MARATHI Image

जे जोडले जाते ते नाते,
जी जडते ती सवय,
जी थांबते ती ओढ,
जे वाढते ते प्रेम,
जो संपतो तो श्वास,
पण निरंतर राहते ती मैत्री,
आणि फक्त मैत्री…

Share Dost App