Tag: जेव्हा वेळ आपल्यासाठी थांबत नाही

Vel Aaplya Sathi Thambat Naahi

ENCOURAGING SMS MARATHI Image

जेव्हा वेळ आपल्यासाठी थांबत नाही,
मग आपण योग्य वेळेची वाट का पाहत बसायचे?
प्रत्येक क्षण हा योग्यच असतो,
चुकतो तो फक्त आपला निर्णय…

Share Dost App