Tag: जेव्हा कोणाच्या आयुष्यातून आपले महत्व कमी होते

Aaple Mahatava Jevha Kami Hote

Aaple Mahatava Jevha Kami Hote HATE SMS MARATHI Image

जेव्हा कोणाच्या आयुष्यातून
आपले महत्व कमी होते
तेव्हा आपोआपच Reply स्लो होतात,
बोलणं कमी होवू लागतं,
आणि Busy असल्याची कारणं दिली जातात…

Share Dost App