Tag: जेंव्हा सगळंच संपून गेलंय असं आपल्याला वाटतं

Jevha Sagalech Sampun Gelay Ase Vatate

जेंव्हा सगळंच संपून गेलंय असं आपल्याला वाटतं, तीच खरी वेळ असते नवीन काहीतरी सुरु होण्याची..!

Share Dost App