Tag: जीवनात प्रेम एकदाच करायचे असते

Jivnaat Prem Ekdach Karyache Aste

BREAK UP SMS MARATHI Image

जीवनात प्रेम एकदाच करायचे असते,
मन कधी कोणाचे मोडायचे नसते,
ज्याने केला भरवसा,
त्याच्या भावनांशी कधी खेळायचे नसते…