Tag: जीवनात त्याच गोष्टी करण्यात मजा

He Tula Kadhich Jamnaar Nahi

जीवनात त्याच गोष्टी करण्यात मजा
आहे ज्या गोष्टीला लोक म्हणतात की,
हे तुला कधीच जमणार नाही…

Share Dost App

Jivnat Tyach Goshti Karnyat Maja Aahe

जीवनात त्याच गोष्टी करण्यात मजा आहे,
ज्या गोष्टीला लोक म्हणतात की,
हे तुला कधीच जमणार नाही…

Share Dost App