Tag: जाता जाता ती सांगून गेली

Jata Jata Ti Sangun Geli

BREAK UP SMS MARATHI Image

जाता जाता ती सांगून गेली,
काळजी घेत जा स्वतःची,
पण तिचे डोळे सांगत होते की,
आता माझी काळजी कोण घेणार…?