Tag: जगी सर्व सुखी असा कोन आहे

Jagi Sarv Sukhi Asa Kon Aahe

जगी सर्व सुखी असा कोन आहे, विचारी मना तुच शोधूनी पाहे…