Tag: जगाला काय आवडते ते करू नका

Tumhala Je Vatate Te Kara

THOUGHTS SMS MARATHI Image

जगाला काय आवडते ते करू नका,
तुम्हाला जे वाटते ते करा,
कदाचित उद्या तुमचे वाटणे,
जगाची “आवड” बनेल…