Tag: चिंब भिजल्यावर तहान लागते ना

Tujhya Kushit

HUG DAY SMS MARATHI Image

चिंब भिजल्यावर तहान लागते ना,
तसं होतं तुला भेटल्यावर,
तुलाच पाहत राहावंसं वाटतं,
तुझ्या कुशीत मिटल्यावर…
Happy Hug Day!

Share Dost App