Tag: घडलेल्या गोष्टी मागे ठेवून

Majhe Prem Nehmi Asech Rahil

Image

घडलेल्या गोष्टी मागे ठेवून,
जरा जगून बघ माझ्यासाठी,
माझे प्रेम हे नेहमी असेच राहील मनापासून…
फक्त तुझ्यासाठी!