Tag: गुढी उभारून आकाशी

Suruvaat Nav Varshachi

Suruvaat Nav Varshachi GUDI PADWA SMS MARATHI Image

गुढी उभारून आकाशी,
बांधून तोरण दाराशी,
काढून रांगोळी अंगणी,
हर्ष पेरुनी मनोमनी,
करू सुरुवात नव वर्षाची…
गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!