Tag: गावात ओळखत नाही कुत्रं

Funny Facebook Marathi Status

आजचा सुविचार

गावात ओळखत नाही कुत्रं…

आणि Facebook वर
याचे हजारो मित्रं…