Tag: गालातल्या गालात हसतेस

Prem Kartes Tar Aaila Ka Ghabartes

PREM CHAROLI MARATHI Image

गालातल्या गालात हसतेस,
ओठाने I Love You म्हणतेस,
जर माझ्यावर प्रेम करतेस,
तर आईला का घाबरतेस…