Tag: गप्पच रहावसं वाटतं

Tu Sagale Olkhavas

LOVE SMS MARATHI Image

गप्पच रहावसं वाटतं,
तुझ्याजवळ बसल्यावर,
वाटतं तू सगळं ओळखावंस,
मी नुसतं हसल्यावर…

Share Dost App