Tag: गणपतीला दोन बायका असतात

Ganpatila 2 Bayka Astat

FUNNY SMS MARATHI Image

गणपतीला दोन बायका असतात,
रिद्धी आणि सिद्धी…
☺ ☺ ☺
सामान्य माणसाला एकच बायको असते,
ती पण जिद्दी…