Tag: खरं प्रेम काय असतं हे आता मला कळालंय

Prem Karnare Konitari Mala Milalay

खरं प्रेम काय असतं हे आता मला कळालंय,
माझ्यावर माझ्याएवढेच प्रेम करणारं
आता कोणीतरी मला मिळालंय…

Share Dost App