Tag: खरं तर मी तुला लहाणपणीच मागायला पाहीजे होतं गं

Mi Tula Lahanpanich Magayala Pahije Hote

Mi Tula Lahanpanich Magayala Pahije Hote LOVE SMS MARATHI Image

खरं तर मी तुला लहाणपणीच मागायला पाहीजे होतं गं…!!
.
कारण,
.
थोडा वेळ रडलो की घरचे जे पाहीजे ते,
.
आणून तरी देत होते…

Share Dost App