Tag: कोणी उशिरा पर्यंत झोपून राहिलेलं

Koni Ushira Paryant Jhopun Rahilele

कोणी उशिरा पर्यंत झोपून राहिलेलं मी बघूच शकत नाही,
म्हणुनच मी उशिरा उठतो…