Tag: कोणावर इतका भरोसा

Konavar Itka Bharosa Thevu Naka Ki

कोणावर इतका भरोसा
ठेऊ नका कि,
स्वतःचा आत्मविश्वास,
कमी पडेल…

Share Dost App