Tag: कोणतेही कार्य अडथळ्यावाचून

Yash Tyana Bhetate Je Prayatn Kartat

Yash Tyana Bhetate Je Prayatn Kartat ENCOURAGING SMS MARATHI Image

कोणतेही कार्य अडथळ्यावाचून
पार पडत नाही..
शेवटपर्यंत जे प्रयत्न करीत राहतात,
त्यांनाच यश प्राप्त होते…

Share Dost App