Tag: कुणी कितीही त्रास द्यायचा प्रयत्न केला तरी

Kuni Kitihi Tras Dila Tari

कुणी कितीही त्रास द्यायचा प्रयत्न केला तरी,
त्रास करून घ्यायचा की नाही
हे आपल्याच हातात असते…

Share Dost App