Tag: कुणीतरी आपल्यासाठी झुरत असतं

Vaat Pahayla Lavne Tevha Bare Naste

Image

कुणीतरी आपल्यासाठी झुरत असतं,
वाट पाहायला लावणं तेव्हा बरं नसतं,
वाट पाहणाऱ्याला जरी वेळेचं बंधन नसतं,
गेलेल्या प्रत्येक क्षणाला नक्कीच मोल असतं…

Share Dost App