Tag: कुणाच्या आयुष्यात जागा मिळवण्यासाठी

Kunalahi Jabardastine Milvu Naka

LOVE SMS MARATHI Image

कुणाच्या आयुष्यात जागा मिळवण्यासाठी,
भांडण करू नका..
जर तुम्ही त्या व्यक्तीला
हवे असाल तर ती स्वतःच,
तुमच्यासाठी जागा बनवेल…