Tag: किती प्रेम करतो तुझ्यावर

Kiti Prem Karto Tujhyavar

Kiti Prem Karto Tujhyavar LOVE SMS MARATHI Image

किती प्रेम करतो तुझ्यावर
हे तुला कधीच कळणार नाही..
माझ्याइतके प्रेम करणारा
तुला कधीच मिळणार नाही..!

Share Dost App