Tag: काही माणसे तुमच्या आयुष्यात येतात

Kahi Manse Aayushyat Yetat

LOVE SMS MARATHI Image

काही माणसे तुमच्या आयुष्यात येतात,
त्यांना तुमच्या भूतकाळाशी काही देणंघेणं नसतं,
कारण त्यांना तुमच्या भविष्याचा भाग व्हायचे असते…

Share Dost App