Tag: काल आपल्याबरोबर काय घडले

Aata Nivant Zopa Shubh Ratri

GOOD NIGHT SMS MARATHI Image

काल आपल्याबरोबर काय घडले,
याचा विचार करण्यापेक्षा,
उद्या आपल्याला काय घडवायचे आहे,
याचा विचार करा..
म्हणूनच आता निवांत झोपा…
शुभ रात्री!