Tag: कसे गेले वर्ष मित्रा कळलेच नाही

Happy Anniversary Mitra

Happy Anniversary Mitra Image

कसे गेले वर्ष मित्रा कळलेच नाही,
लोक म्हणायचे लग्नानंतर बदलतात मित्र,
पण हे तुझ्या बाबतीत लागू पडलेच नाही…
हॅप्पी एनिवर्सरी मित्रा!

Share Dost App