Tag: कधी कधी चूक आपली नसते.

Nate Tikavnyasathi Chuk Manya Kara

Nate Tikavnyasathi Chuk Manya Kara Image

कधी कधी चूक आपली नसते.
पण नातं टिकवण्यासाठी,
आपल्याला चूक मान्य
करावीच लागते…

Share Dost App